Vabilo na redni volilni Občni zbor Nogometnega kluba Brda (26.5.2023)

Spoštovani,

Na  podlagi 17. Člena Statuta Nogometnega kluba Brda, Upravni odbor sklicuje

 

redni volilni Občni zbor Nogometnega kluba Brda,

ki bo v petek, 26. maja 2023 ob 20.00 uri
v uradnih prostorih Nogometnega kluba Brda, Vipolže 20D, 5212 Dobrovo

 

Predlog dnevnega reda:

1.  Otvoritev Občnega zbora  in imenovanje 3-članskega delovnega predsedstva
2.  Poročilo Volilne komisije
3.  Poročilo predsednika Upravnega odbora za preteklo mandatno obdobje
4.  Finančno poročilo
5.  Potrditev zapisnika zadnjega Občnega zbora Nogometnega kluba Brda z dne 17. 6.2022
6.  VOLITVE članov vseh organov NK Brda
7.  Plan dela za naslednje mandatno obdobje
8.  Predlogi in pobude

Športni pozdrav!

Upravni odbor Nogometnega kluba Brda


 

Volitve v organe Nogometnega kluba Brda

 

Skladno s sklepom Upravnega odbora Nogometnega kluba Brda z dne 12. maj 2023 so razpisane volitve v organe Nogometnega kluba Brda in sicer za:

  1. Vse organe NK Brda

 

Za dan razpisa volitev velja 19. maj 2023,
glasovanje pa se bo opravilo na Občnem zboru dne 26. maja 2023.

 

  1. Predloge kandidatur je potrebno v pismeni obliki vložiti najkasneje do 24. maja 2023 do 12.00 ure.

 

  1. Kandidatura je lahko oddana v pismeni obliki s pripisom »Volitve 2023-2027« na tri načine:
  • po elektronski pošti na uraden klubski elektronski naslov: info@nkbrda.si
  • priporočeno po pošti

 

  1. Šteje se, da je vložena kandidatura pravočasno oddana če:
  • prispe na uraden klubski elektronski naslov
  • priporočeno oddana na pošti

najkasneje do 25. maja 2023 do vključno 12.00 ure.

  1. Kandidaturi, ki mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu, mora biti priloženo tudi soglasje kandidata h kandidaturi, ki vsebuje tudi izjavo kandidata o nekaznovanosti.

 

Predlagatelj lahko predlaga enega ali več kandidatov v vsak organ.

Predlagatelj je lahko član kluba.

  1. Kandidatne liste za volitve v organe Nogometnega kluba Brda bo po pregledu prispele dokumentacije objavila Volilna komisija.

 

Upravni odbor Nogometne kluba Brda

 

Priponke:

 

sponzorji