Vabilo na izredni Občni zbor Nogometnega kluba Brda

V a b i l o

 

Spoštovani,

 

Na  podlagi 17. Člena Statuta Nogometnega kluba Brda, Upravni odbor sklicuje

izredni Občni zbor Nogometnega kluba Brda,

ki bo 29. januarja 2024 ob 18.00 uri

v uradnih prostorih Nogometnega kluba Brda, Vipolže 20D, 5212 Dobrovo

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev Občnega zbora imenovanje organov in delovnega predsedstva
  2. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora
  3. Poročilo Volilne komisije
  4. VOLITVE treh članov Upravnega odbora Nogometnega kluba Brda

 

Športni pozdrav!

 

Upravni odbor Nogometnega kluba Brda


 

VOLITVE

Za dan razpisa volitev velja 18. januar 2024, glasovanje pa se bo opravilo na Izrednem Občnem zboru dne 29. januar 2024.

1) Predloge kandidatur za tri nadomestne člane Upravnega odbora je potrebno v pismeni obliki vložiti najkasneje do 27. januarja 2024 do 12.00 ure.

2) Kandidatura je lahko oddana v pismeni obliki s pripisom »Volitve 2023-2027 člane UO« na dva načina:
- po elektronski pošti na uraden klubski elektronski naslov: info@nkbrda.si
- priporočeno po pošti


3) Šteje se, da je vložena kandidatura pravočasno oddana če:
- prispe na uraden klubski elektronski naslov
- priporočeno oddana na pošti
 najkasneje do 27. januarja 2024 do vključno 12.00 ure.


4) Kandidaturi, ki mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu, mora biti priloženo tudi soglasje kandidata h kandidaturi, ki vsebuje tudi izjavo kandidata o nekaznovanosti.
Predlagatelj lahko predlaga enega ali več kandidatov v vsak organ.
Predlagatelj je lahko član kluba.


5) Kandidatne liste za volitve v organe Nogometnega kluba Brda bo po pregledu prispele
dokumentacije objavila Volilna komisija.


 

Priponke:

sponzorji