Vabilo na izredni Občni zbor Nogometnega kluba Brda

Spoštovani,

 

Na  podlagi 17. Člena Statuta Nogometnega kluba Brda, Upravni odbor sklicuje

izredni Občni zbor Nogometnega kluba Brda,

ki bo v petek, 17. junija 2022 ob 20.30 uri

v uradnih prostorih Nogometnega kluba Brda, Vipolže 20D, 5212 Dobrovo

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev občnega zbora in imenovanje delovnega predsedstva
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Seznanitev z odstopom 4 članov UO
 4. Volitve 4 nadomestnih članov UO

 

Športni pozdrav!

Upravni odbor Nogometnega kluba Brda


 

Volitve v organe

Nogometnega kluba Brda

 

Skladno s sklepom Upravnega odbora Nogometnega kluba Brda z dne 26. maj 2022 so razpisane volitve v organe Nogometnega kluba Brda in sicer za:

 1. štiri nadomestne člane Upravnega odbora

Za dan razpisa volitev velja 26. maj 2022,
glasovanje pa se bo opravilo na Občnem zboru dne 17. junija 2022.

 1. Predloge kandidatur za štiri nadomestne člane Upravnega odbora je potrebno v pismeni obliki vložiti najkasneje do 10. junija 2022 do 12.00 ure.
   
 1. Kandidatura je lahko oddana v pismeni obliki s pripisom »Volitve 2019-2023_nadomestni člani UO« na tri načine:
 • po elektronski pošti na uraden klubski elektronski naslov: info@nkbrda.si
 • priporočeno po pošti
   
 1. Šteje se, da je vložena kandidatura pravočasno oddana če:
 • prispe na uraden klubski elektronski naslov
 • priporočeno oddana na pošti

najkasneje do 10. junija 2022 do vključno 12.00 ure.

 1. Kandidaturi, ki mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu, mora biti priloženo tudi soglasje kandidata h kandidaturi, ki vsebuje tudi izjavo kandidata o nekaznovanosti.

Predlagatelj lahko predlaga enega ali več kandidatov v vsak organ.

Predlagatelj je lahko član kluba.

 1. Kandidatne liste za volitve v organe Nogometnega kluba Brda bo po pregledu prispele dokumentacije objavila Volilna komisija.

 

Upravni odbor Nogometne kluba Brda

Priponke: 

sponzorji